หน้าหลัก

(HOME)

ประวัติวัดบ้านปาง

(Wat Ban Pang)

ประวัติครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย

(Kruba Sri Vichai)

ประวัติพระครูเอนก อาสโภ

(Kruba Anake)

คณะกรรมการวัดบ้านปาง

(Board of watbanpang)

ข่าวสาร

(News)

ติดต่อเรา

(contact us)

....ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนาไทย... Kruba Sri Vichai is Saint of Lanna, Thailand......

 

สามรถติดต่อสอบถาม รายละเอียด

ได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ www.watbanpang.com

ได้ที่... คุณกอล์ฟ 086-3774-086

ที่ปรึกษาท่านพระครูเอนก อาสโภ และคณะกรรมการวัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน

(ในเรื่องของงานเว็บไซย์)

 

 

 

เราลูกหลานชาวเหนือ นับถือท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย

ร่วมใจแสดงความศรัทธา สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ้น

ช่วยงาน และบำรุงพระพุทธศาสนา เจริญตามรอยองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

 


 


www.watbanpang.com

เว็บไซด์วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน