หน้าหลัก

(HOME)

ประวัติวัดบ้านปาง

(Wat Ban Pang)

ประวัติครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย

(Kruba Sri Vichai)

วัดพระธาตุหริกุญชัย

(hariphunchaitemple)

วัตถุมงคลของครูบาศรีวิชัย

(List of Kruba Sri Vichai amulet)

ข่าวสาร

(News)

ติตต่อเรา

(contact us)

....ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนาไทย... Kruba Kruba Sri Vichai is Saint of Lanna, Thailand......

 

ประวัติวัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 

 

 

 

วัดบ้านโฮ่งหลวง บ้านโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ 110 กิโลเมตร อยู่ห่างเมืองลำพูน 34 กิโลเมตร

ตามทางหลวงหมายเลข 106 สายเถิน - ลี้ - บ้านโฮ่ง - เชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 119

มีทางแยกเข้าวัด ประมาณ 2 กิโลเมตร

ทางเข้าจะมีป้ายวัดบ้านโฮ่งหลวงขนาดใหญ่สังเกตุได้ง่าย

วัดบ้านโฮ่งหลวงมีความสำคัญเพราะเป็นวัดที่สามเณรอินท์เฟือนหรือ

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อท่านมีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี ได้เข้าอุปสมบทในพระอุโบสถ

วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีครูบาสมณะ วัดบ้านโฮ่งหลวง

เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาในการอุปสมบทว่า สิริวิชโยภิกฺขุ มีนาม

บัญญัติว่า "พระศรีวิชัย" จึงถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย

 

 

 

 

 


 


www.watbanpang.com

เว็บไซด์วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน